Algemene voorwaarden

Pianolessen 2022-2023
Jaarlijks worden 30 lessen gegeven.  Als u eens per 2 weken lest zijn dat 15 lessen, of een paar meer.

Betaling
Voorkeur: in 10 maandelijkse termijnen, einde van de maand. Geen factuur.
Of: In 2 termijnen: November en April, na ontvangst van rekening.

Volwassenen moeten de lessen voldoen vóór de kerstvakantie en zomervakantie.

Bandlessen (niet voor volwassenen)
In deze weken geen individuele lessen! De bandlessen duren minimaal één uur. Deze worden in groepsverband gegeven, elke 10eles (3 keer per jaar dus). Data en tijden worden op tijd aangegeven.

Vakanties
Er is geen pianoles tijdens de schoolvakanties middennederland (herfst-, kerst, voorjaars- en Meivakantie)

Zomerreces begint na 30 gegeven lessen. Mochten er lessen uitvallen mijnerzijds dan verschuift het begin van het zomerreces. Verwachte eerste lesweek: begin september 2022. Laatste lesweek: 1eweek Juni 2023

Algemene bepalingen mbt pianolessen
– Verzuim geeft geen aanspraak op vermindering van lesgeld.
– Vakanties lopen voor zover mogelijk paralel aan die van het basisonderwijs middennederland.
– Bij ziekte van leerling wordt na een periode van 2 aaneengesloten gemiste lessen, lesgeld gerestitueerd, of niet in rekening gebracht.
– Als afzegging minimaal 48 uur van te voren geschied kan de les, indien mogelijk,  ingehaald  worden.
– Docent mag maximaal 2 keer per jaar afzeggen wegens ziekte, daarna wordt gerestitueerd of verrekend. Dit geldt niet voor volwassenen. NB.: afgezegde lessen vanwege verplichtingen elders worden uiteraard verrekend of gerestitueerd
– In goed overleg zullen andere situaties beoordeeld worden.

Opzegtermijn
Opzeggen kan in goed overleg altijd wel.

Pianoles Tarieven 2022-2023

Lesduur:                                          Jaarlijks                         10-termijnen

Tarief A: Wekelijks, dus 30 lessen op jaarbasis p.p.

30 min individueel:                           661,50€                                    66,15€

45 min individueel                             992,25€                                   99,25€

Tarief B: Wekelijks, dus 30 lessen op jaarbasis p.p.

45 min 2 personen                             519,75€                                   51,95€

Tarief C: Eens per 2 weken, 17 lessen op jaarbasis p.p.

30 min ind. 1x per 2 wk                      Vervalt                                   Vervalt

45 min individueel. 1x per 2 wk        599,-€                                   59,-€

A: Tarieven individuele lessen zijn gebaseerd op een uurtarief van 44,10 euro/uur.

B: Tarieven groepslessen (2 of meer) zijn gebaseerd op 46,20 euro/uur.

C: Tarieven 1x per twee weken, ongeacht samenstelling, zijn gebaseerd op 47,25 euro per uur.

De BTW is 0% ivm onderwijs aan jeugdigen onder 21 jaar.

Leerlingen die eens per 2 weken lessen komen  uit op  17  lessen per jaar.

Mensen met een inkomen op bijstandsniveau komen in aanmerking voor subsidie. Hein regelt dit voor u!

IBAN nr: NL87ABNA 04534 16 861
ovv pianolessen, naam,periode en faktuurnr.

Privacy bepaling
De volgende gegevens van u worden bewaard: emailadres en telefoonnummer.
Deze worden alleen gebruikt voor zaken m.b.t. de pianolessen en aanverwante zaken. Anderen partijen krijgen nooit, ook niet op verzoek, uw gegevens.

FranssenMuziekeducatie, gevestigd te Culemborg en geregistreerd bij de KvK onder nummer 59171200.